Tuwa w sztuce - obrazy Saidy Siczek

Saida Siczek – Artysta plastyk, członek ZPAP, tuwińska malarka. Maluje obrazy, stosując czystą, żywą gamę barwną, śmiałe, kontrastowe zestawienia kolorystyczne oraz swobodny i dynamiczny rysunek. Tworzy wizerunki dzieci, portrety, pejzaże nastrojowe, dekoracyjne oraz symboliczne. W pracach często widzimy sceny, które opowiadają, i przedstawiają tuwińskie tradycje, a także oryginalną kulturę. Dzięki temu powstają obrazy z motywami charakterystycznymi dla sztuki z Centrum Azji. Obrazy artystki były prezentowane w wielu galeriach sztuki m.in. w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Związku Literatów Polskich. Prace malarki znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce jak i za granicą.